دسترسی آسان

درباره Epa Çevre حامیان مالی ما منابع انسانی حوزه ی فعالیت ها اسناد شرکت ما گواهینامه ها همه چیز درباره ما در رسانه ها نمایشگاه ها رویدادها

اهداف ما

ایجاد حس موفقیت در شرکای تجاری کارمندان برگرداندن فرصت ها به کشورمان بر اساس ایجاد خلاقیت و افزایش بازدهی- افزایش تعداد مشتریان ثابت با تولید کالای مرغوب و ارتقاء کیفیت خدمات و ایجاد حس اعتماد مردم به شرکت

اسناد

EPAÇEVRE

COMPANY PRESENTATION CATALOGUE 2016 (TR + ENG)İndirGörüntüle
COMPANY PRESENTATION CATALOGUE 2016 (TR + RU)İndirGörüntüle
COMPANY PRESENTATION CATALOGUE 2016 (TR + FA)İndirGörüntüle
EPACID BROSHUREİndirGörüntüle
EPACID BROSHUREİndirGörüntüle
EPA ÇEVRE PRESENTATION (TR)İndirGörüntüle
EPA ÇEVRE PRESENTATION (ENG)İndirGörüntüle
EPA ÇEVRE GENERAL BROCHURE (TREATMENT SYSTEMS)İndirGörüntüle

EUROCARB


BROŞÜR-TR

EUROCARB HAVA GAZ ARITMAİndirGörüntüle
EUROCARB SU ARITMA BROŞÜRÜİndirGörüntüle

KALİTE BELGE

EUROCARB ISOİndirGörüntüle

BROSUR-ENG

PUROLITE


PUROLITE-BROŞÜR-TR

PUROLITE ÜRÜN KATALOĞUİndirGörüntüle

KALİTE BELGE

PUROLITE ISOİndirGörüntüle

EMEC


Broşürler-ENG

EMEC-F SERIES DOSING-ENGİndirGörüntüle
EMEC-V SERIES DOSING-ENGİndirGörüntüle

DOSEURO


Broşürler-ENG

Doseuro FM Serisi Mekanik Diyaframlı Dozaj PompalarıİndirGörüntüle
Doseuro D Serisi Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompaları BroşürüİndirGörüntüle

Broşürler-TR

Kalite Belgeleri

Kullanma Talimatları

Doseuro D Serisi Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompaları Kullanma TalmatlarıİndirGörüntüle

INTERAPP


Kelebek Vanalar

INTERAPP TITANIAİndirGörüntüle
INTERAPP SERIES 756İndirGörüntüle
INTERAPP SATURNIAİndirGörüntüle
INTERAPP FKO PPİndirGörüntüle
INTERAPP FEOV PVCİndirGörüntüle
INTERAPP ELARAİndirGörüntüle
INTERAPP DESPONIAİndirGörüntüle
INTER DESPONIA PLUSİndirGörüntüle
INTERAPP DESPONIA PLUS ATEXİndirGörüntüle
INTERAPP BIANCAİndirGörüntüle
INTERAPP AQUARIAİndirGörüntüle

Küresel Vanalar

INTERAPP BALL VKDİndirGörüntüle
INTERAPP BALL VEEİndirGörüntüle
INTERAPP BALL TKİndirGörüntüle
INTERAPP BALL BVO22İndirGörüntüle
INTERAPP BALL BVH23İndirGörüntüle
INTERAPP BALL BVH22İndirGörüntüle
INTERAPP BALL BVC21İndirGörüntüle
INTERAPP AQUARIAİndirGörüntüle

Çekvalfler

INTERAPP SERIES 5335İndirGörüntüle
INTERAPP RHEA CİndirGörüntüle
INTERAPP NEPTUNIA CİndirGörüntüle

Pislik Tutucu

INTERAPP Y STRAINERİndirGörüntüle

AKTÜATÖRLER

Interapp IA Motion Pnömatik AktüatörlerİndirGörüntüle

RAJA LOVEJOY

RAJA LOVEJOY SPIDEX JAW COUPLINGİndirGörüntüle
RAJA LOVEJOY DENTEX GEAR COUPLINGİndirGörüntüle
RAJA LOVEJOY ALL STEEL GEAR COPLINGSİndirGörüntüle

MAPRO

141590283813111467937604İndirGörüntüle

ARKON

ARKON-MAGX2-ENGİndirGörüntüle

AQUA-TECHNIEK

THERMAX

TULSION T-40İndirGörüntüle
TULSION MB115İndirGörüntüle

DATASHEET-ENG

SELION

SELION® SAC 1000H MB – H+İndirGörüntüle
SELION® SBA 2000 – Cl-İndirGörüntüle
SELION® NO3 FG PLUSİndirGörüntüle

SEKO


Broşürler-TR

SEKO-DOZAJ-SPRING-TRİndirGörüntüle
SEKO-DOZAJ-MAXIMA-PLUS-TRİndirGörüntüle
SEKO-DOZAJ-MAXIMA-EVO-TRİndirGörüntüle
SEKO-DOZAJ-KOMPACT-TRİndirGörüntüle
SEKO-DOZAJ-INVIKTA-TRİndirGörüntüle
SEKO-DOZAJ-TEKNA-EVO-TRİndirGörüntüle

Kullanma Talimatları

SEKO Control 800 Kullanma Bakım TalimatlarıİndirGörüntüle
Seko TEKNA EVO TPG Serisi Selenoid Dozaj Pompaları - TRİndirGörüntüle
Seko TEKNA EVO TPR serisi ph/ORP Kontrollü Dozaj Pompaları Bakım Talimatları-TRİndirGörüntüle
Seko Spring MS1 Serisi Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompalar İşletme Bakım Talimatları - TürkçeİndirGörüntüle
SEKO Spring MS0 Serisi mekanik Diyaframlı Pompalar İşletme Bakım Talimatları - TürkçeİndirGörüntüle
SEKO CD40 Serisi İletkenlik Ölçüm Cihazı Kullanma Bakım Talimatları - TürkçeİndirGörüntüle
SEKO PR40 pH/ORP Ölçüm Cihazları Kullanma Balım Talimatları - TürkçeİndirGörüntüle

Broşürler-ENG

SEKO DUOTEK AIR OPERATED DOUBLE DIAPHRAGM PUMPSİndirGörüntüle
SEKO-K100-ENGİndirGörüntüle
SEKO-Swimimng.Pools-ENGİndirGörüntüle
SEKO-FLOW-LEVEL-PRESSURE - ENGİndirGörüntüle
SEKO-KRONOS-DOSINGPUMP-ENGİndirGörüntüle
SEKO-CONTROL-EQUEPMANTS-ENGİndirGörüntüle
SEKO-BLOWER-ENGİndirGörüntüle
SEKO-MONOPUMP-ENGİndirGörüntüle
SEKO-DOZAJ-PERITALTIC-ENGİndirGörüntüle
SEKO-DOZAJ-KRONOS-ENGİndirGörüntüle

Data Sheetler

SEKO KOMPACTİndirGörüntüle
SEKO INVIKTAİndirGörüntüle
SEKO TEKNA EVO TPRİndirGörüntüle
SEKO TEKNA EVO TPGİndirGörüntüle
SEKO TEKNA EVO TMPİndirGörüntüle
SEKO TEKNA EVO TCKİndirGörüntüle
SEKO TEKNA EVO ATLİndirGörüntüle
SEKO TEKNA EVO APGİndirGörüntüle
SEKO TEKNA EVO AKLİndirGörüntüle
SEKO TEKNA EVO TPTİndirGörüntüle
SEKO TEKNA EVO AKSİndirGörüntüle
SEKO SPRING PS2İndirGörüntüle
SEKO SPRING PS1İndirGörüntüle
SEKO SPRING MS1İndirGörüntüle
SEKO SPRING MS0İndirGörüntüle
SEKO MS0 Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompalaro-Data Sheet-ENGİndirGörüntüle
SEKO Tekna EVO TPR Serisi pH/ORP Kontrollü Dozaj Pompaları-Data-Sheet-ENGİndirGörüntüle

Kalite Belgeleri

Kimyasal Dayanım Tabloları

Üyelere özel dosyaGiriş yapÜye ol

CITY PUMPS


BROSURLER

CityPumps-ICSSİndirGörüntüle
CityPumps-ICBİndirGörüntüle
CityPumps-JETSSİndirGörüntüle
CityPumps-ProncoİndirGörüntüle
CityPumps-ProncoİndirGörüntüle
CityPumps-TitanİndirGörüntüle
CityPumps-PatrolİndirGörüntüle
CityPumps-RangerİndirGörüntüle
CityPumps-SpeedVortexİndirGörüntüle
CityPums-SpeedİndirGörüntüle

GREYLINE


Broşürler-TR

Greyline PDFM 5.0İndirGörüntüle
Greyline SLT 5.0-TRİndirGörüntüle
Greyline TFM 1.0İndirGörüntüle
Greyline PLSİndirGörüntüle
Greyline PDFM 5.0İndirGörüntüle
Greyline OCF 5.0İndirGörüntüle
Greyline LIT 25İndirGörüntüle
Greylin DLT 5.0İndirGörüntüle
Greyline DFM 5.0İndirGörüntüle
Greyline AVFM 5.0İndirGörüntüle

Kullanma Talimatları

Greyline PDFM 5.0 Manuel-ENGİndirGörüntüle
Greyline SLT5.0 Manuel-ENGİndirGörüntüle

Brosurler-ENG

Greyline-PSL5.0-ENGİndirGörüntüle
Greyline-LIT25-ENGİndirGörüntüle
Greyline-DLT2.0-ENGİndirGörüntüle