دسترسی آسان

درباره Epa Çevre حامیان مالی ما منابع انسانی حوزه ی فعالیت ها اسناد شرکت ما گواهینامه ها همه چیز درباره ما در رسانه ها نمایشگاه ها رویدادها

اهداف ما

ایجاد حس موفقیت در شرکای تجاری کارمندان برگرداندن فرصت ها به کشورمان بر اساس ایجاد خلاقیت و افزایش بازدهی- افزایش تعداد مشتریان ثابت با تولید کالای مرغوب و ارتقاء کیفیت خدمات و ایجاد حس اعتماد مردم به شرکت

Adopen Plastik ve İnş. San. A.Ş.« بازگشت

Adopen Plastik ve İnş. San. A.Ş.

İşin Adı

Kapasitesi

Yeri

Yılı

Demineralizasyon Sistemi

7 m3/saat

Antalya-TÜRKİYE

2013

Kimyasal Arıtma

25 m3/saat

Antalya-TÜRKİYE

2013

Reverse Osmos Sistemi

15.3 m3/saat

Antalya-TÜRKİYE

2013

Asit Geri Kazanım Sistemi

6 banyolu

Antalya-TÜRKİYE

2013