دسترسی آسان

درباره Epa Çevre حامیان مالی ما منابع انسانی حوزه ی فعالیت ها اسناد شرکت ما گواهینامه ها همه چیز درباره ما در رسانه ها نمایشگاه ها رویدادها

اهداف ما

ایجاد حس موفقیت در شرکای تجاری کارمندان برگرداندن فرصت ها به کشورمان بر اساس ایجاد خلاقیت و افزایش بازدهی- افزایش تعداد مشتریان ثابت با تولید کالای مرغوب و ارتقاء کیفیت خدمات و ایجاد حس اعتماد مردم به شرکت

Aydoğdular San. ve Tic. A.Ş.« بازگشت

Aydoğdular San. ve Tic. A.Ş.

İşin Adı

Kapasitesi

Yeri

Yılı

Tam Otomatik Debi Kontrollü Yumuşatma Filtresi

2 x 4,5 m3/h

İstanbul - TÜRKİYE

2011

Şişli Etfal Hastanesi Kazan Suyu Arıtma Sistemi

5 m3/h

İstanbul - TÜRKİYE

2011

Borusan Kazakistan Fabrikası İçmesuyu Arıtma Sistemi Malzemeleri

4 m3/h

Karaganda - KAZAKİSTAN

2011