Aktif Karbon Filtreleri

Aktif Karbon Filtreleri arıtma sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olup, sularda; renk, tat, koku giderici olduğu gibi suda çözünmemiş organik ve inorganik kirliliklerinde arıtılmasında ve suda fazla kloru tutmakta kullanılmaktadır. Ayrıca bazı ağır metallerin gideriminde de kullanılmaktadırlar. Aktifleştirme işlemi ile yüzey alanı yaklaşık 100 kat arttırılan karbon mineralleri, organik maddeleri absorbe ederek filtre ederler. Yoğunluğu düşük olan karbon mineralleri iki çeşittir.

GAC (Granular Activated Carbon) : Granül aktif karbon
PAC (Powdered Activated Carbon) : Toz aktif karbon
Aktif karbon üretilmesinde en yaygın kullanılan hammaddeler; hindistan cevizi kabuğu, kömür, odun ve petrol artıklarıdır. Aktifleştirmede kullanılan hammaddelerin çoğu, işlenmemiş halde normal olarak 10 - 20 m2 / gram iç yüzey alanına sahiptirler. Aktifleştirme işlemi, karbonun buhar kullanılarak kontrollü bir oksitlenmeye maruz bırakılması ve böylece, iç yüzey alanının yüksek ölçüde gelişmiş duruma ulaşmasıdır. İç yüzey alanının 700-1500 m 2/gram arasında artışı, proses koşullarına ve kullanılan hammaddenin cinsine bağlıdır. İç yüzey alanı değişik çaplardaki deliklerin çok gelişmiş bir şebekesi ile meydana gelir. Tüm aktif karbonlar yapılarında; mikro ve makro deliklerin karışımlarını bulundururlar.

Aktif Karbon Filtrelerinin Çalışma Prensibi : Basınçlı olarak Aktif Karbon Filtresine giren ham su, hesap edilen temas süresinde filtreden geçerken suda istenmeyen koku, tad, organik madde ve fazla klorun alınması sağlanır.

Aktif Karbon Filtresi içinde tutulan kirleticiler filtrenin veriminin düşmesine sebep olurlar. Filtrenin tekrar verimli olarak çalışmasını sağlamak için filtre geri yıkama yapılarak, filtrede tutulan kirletici madddelerin deşarj edilmesi sağlanır.

Kullanım Alanları : -Kuyu suyu filtrasyonu,
-Klorlama yapılan sistemlerde fazla klorun alınması için,
-Yüzeysel suların (Göl, nehir, deniz) filtrasyonu,
-Yumuşatma Sistemlerinden önce ön filtrasyon için,
-Reverse Osmosis Sistemlerden önce ön filtrasyon için,
-Arıtılmış atıksuların filtrasyonu,
-Havuz suyu filtrasyonu işlemleri Aktif Karbon Filtrelerinin kullanım alanlarını oluşturmaktadır.

Kullanılan Malzemeler :

Aktif Karbon Tankları; müşterinin isteği ve suyun karakteristik özelliklerine göre farklı türden en kaliteli malzemelerden imal edilmektedir.

Tanklar : Epoksi boyalı veya kauçuk kaplamalı sac tanklardan, PRFG tanklardan ve paslanmaz tanklardan imal edilebilirler.

Vanalar : Aktif Karbon Filtrelerinde kullanılan vanalar, PVC, dökme demir veya paslanmaz malzemelerden imal edilirler. Vana tipleri:Multivay vanalar (SIATA veya FLEG),manuel, pnömatik veya elektrik aktüatörlü kelebek vanalar, manuel veya pnömatik diyaframlı vanalar.

Dolgu Malzemesi : Aktif Karbon Filtrerinde dolgu malzemesi olarak kömür bazlı aktif karbon veya hindistan cevizi esaslı aktif karbon kullanılır.

Nozul : Filtrelerin içinde, filtre ebatlarına göre mantar nozullar ve ahtapot nozullar kullanılır.