ARGE ve Pilot Sistem Uygulamaları

Firmamız su arıtma, atıksu arıtma ve atıksu geri kazanım uygulamaları için laboratuar ölçekli yada pilot ölçekte sistemler tasarlayıp imal etmektedir. Ayrıca mevcut pilot ünitelerinide kiraya verebilmektedir.