Asit Geri Kazanım Sistemleri

Sanayide üretimde ve kaplamada kullanılan sülfürik asit, hidroklorik asit, kromik asit, fosforik asit , borik asit vb değişik asitler belli bir kullanımdan sonra içindeki safsızlıkların artmasından dolayı işlev göremez hale geldiği için yenisi ile değiştirilmektedir. Atılan asit arıtma tesisine gönderilerek kostik ve kireç gibi kimyasallar ile nötralize edildikten sonra alıcı ortama verilmektedir.

Özellikle kaplama sektöründe banyolarda kullanılan asitlerin içindeki ağır metal konsantrasyonlarının artması sebebi ile kaplama verimi düşmekte ve banyonun boşaltılıp doldurulması zaman ve işgücü kaybına sebep olmaktadır. Asit geri kazanım sistemleri banyo içindeki ağır metal konsantrasyonunu aynı oranda tuttuğu ve banyonun boşaltılmasına gerek kalmadığı için iyi bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.

Firmamız uzun yıllara dayanan su ve atıksu arıtma sistemi tecrübesi ile 2012 yılında asit geri kazanım sistemi üzerine araştırmalara ve ARGE projesine başlamıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK desteği ile eloksal asitlerinin geri kazanımı ile ilgili EPACID cihazı geliştirilmiştir. Bu proje ile elde edilen deneyim ve bilgi birikimi ile diğer asitlerin geri kazanılmasına yönelik laboratuar çalışmalarımız devam etmiş olup bu konuda da olumlu neticeler alınmıştır. Bu kapsamda Borik Asit Geri Kazanım Sistemi ve Hidroklorik Asit Geri Kazanım Sistemi de kurulmuştur. Fosforik Asit, Kromik Asit Hidroflorik Asit  üzerine de çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Asit geri kazanım sistemlerinin faydaları :

- Kaplama banyolarının boşaltılıp-doldurulmasından kaynaklanan zaman kaybının önlenmesi.

- Geri kazanılan asit, sistemde tekrar kullanıldığı için asit tüketiminin ve dolayısıyla kimyasal sarf maliyetinin düşürülmesi.

- Sistemde asit ve ağır metal seviyesinin belli oranlarda korunması ile yüzey kaplama amacı ile tüketilen elektrik miktarının azaltılması.

- Banyolardan atılan asit, arıtma tesisine gönderilmektedir. Arıtma tesisinde asidi nötr hale getirmek için kostik, kireç gibi bazik kimyasallar kullanmak gerekmektedir. Asit geri kazanımı yapıldığı zaman asit atılmadığı için arıtma tesisinin hem yükü hafifleyecek hem de asidi nötr hale getirmek için fazladan bazik kimyasal kullanımına gerek kalmayacaktır.

- Doldur boşalt şeklinde kullanılan sistemlerde, oluşan asitli atıksuyun aniden atıksu arıtma sistemine verilmesiyle oluşan şok yüklemenin önüne geçilerek arıtma tesisinin daha verimli ve ekonomik çalışmasına olanak sağlanmaktadır.

 

Asit Geri Kazanım Sistemleri kapsamında, malzeme temini, fizibilite çalışması, sistem dizaynı, proje çizimi, sistem montajı ve her türlü mühendislik hizmeti EPAÇEVRE tarafından sağlanmaktadır.

Asit Geri Kazanım Sistemleri kurulumunda EPAÇEVRE en doğru çözüm ortağınızdır.