Asit Geri Kazanım Sistemleri

Alüminyum üretim ve işleme tesislerinde, alüminyum malzemeyi korozyona ve paslanmaya karşı korumak için alüminyum yüzeyi eloksal banyolarında eloksal ile kaplanmaktadır. Bu işlem sırasında, alüminyum malzeme 15-20 mg/lt sülfürik asit konsantrasyonuna sahip eloksal banyolarına daldırılarak 20 ila 40 dakika arasında bekletilmektedir. Ayrıca işlem esnasında havuz içerisinde belli bir değere sahip alüminyum konsantrasyonu da zamanla artmaktadır.
Sistemin verimli çalışması, elektrik tüketiminin azaltılması ve eloksal ile kaplanan yüzeyin kalitesinin belli bir seviyede tutulabilmesi için havuz içerisinde bulunan asit ve alüminyum konsantrasyonu belirli bir seviyede tutulmalıdır. Bu nedenle eloksal işleminde havuzlarda zamanla kullanım nedeniyle düşen asit konsantrasyonu, asit ilavesi ile sağlanırken, alüminyum konsantrasyonun belli bir seviyenin üstüne çıkması durumunda havuz boşaltılıp tekrar doldurulmaktadır.

Asit geri kazanım sistemleriyle eloksal banyolarında ki asidin geri kazanımı, son zamanlarda sağladığı avantajlar ve sistemin çevreye olan zararını en aza indirmesi bakımından yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir.

Asit geri kazanım sistemlerinin sağladığı avantajlar aşağıda belirtilmiştir :
- Eloksal banyolarının boşaltılıp-doldurulmasından kaynaklanan zaman kaybının önlenmesi.
- Geri kazanılan asit, sistemde tekrar kullanıldığı için asit tüketiminin ve dolayısıyla kimyasal sarf maliyetinin düşürülmesi.
- Sistemde asit ve alüminyum seviyesinin belli oranlarda korunması ile yüzey kaplama esnasında tüketilen elektrik miktarının azaltılması.
- Banyolardan atılan asit, arıtma tesisine gönderilmektedir. Arıtma tesisinde asidi nötr hale getirmek için baz kullanmak gerekmektedir. Asit geri kazanımı yapıldığı zaman asit atılmadığı için arıtma tesisinin hem yükü hafifleyecek hem de asidi nötr hale getirmek için fazladan baz kullanımına gerek kalmayacaktır.
- Doldur boşalt şeklinde kullanılan sistemlerde, oluşan asitli atıksuyun aniden atıksu arıtma sistemine verilmesiyle oluşan şok yüklemenin önüne geçilerek arıtma tesisinin daha verimli ve ekonomik çalışmasına olanak sağlanmaktadır.

EPAÇEVRE tarafından geliştirilen bir yöntemle asit geri kazanım sisteminde üretilen suyun 50% lik kısmı sistemin geri yıkanması esnasında kullanılır. Böylelikle en küçük tesiste bile yaklaşık 10 ton/gün su geri kazanılır. Bu hem maliyet açısından hem de kısıtlı olan su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ile çevresel açısından büyük önem taşımaktadır.

Asit Geri Kazanım Sistemleri kapsamında, malzeme temini, fizibilite çalışması, sistem dizaynı, proje çizimi, sistem montajı ve her türlü mühendislik hizmeti EPAÇEVRE tarafından sağlanmaktadır.

Asit Geri Kazanım Sistemleri kurulumunda EPAÇEVRE en doğru çözüm ortağınızdır.