İyon Değiştirme Sistemleri

İyon Değiştirme Sistemleri; müşterinin istek ve ihtiyaçları esas alınarak EPA ÇEVRE tarafından PLC ‘li, otomasyon valfleri ile kontrollü veya manuel olarak projelendirilmektedirler.

İyon Değiştirme Sistemlerinin kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir ;
-Kazan sularının hazırlanması amacıyla,
-Metal ve Tekstil endüstrisi yıkama suyu olarak,
-Kuyu suyu arıtılmasında iyon değiştirme sistemleri kullanılmaktadır.