Multimedia Filtreleri

Multimedia filtreler, suyun içerdiği partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Granülometri dereceleri farklı, birden fazla katmanın gövde içerisine yerleştirilmesi ile partiküller bertaraf edilir.

Multimedia filtreler, filtrasyon ihtiyacınızı karşılayacak çeşitli kapasiteler ve hızlar için en uygun çözümü sunmaktadır.İşletim rahatlığı ve servis desteği ile optimum sürelerde çalışırlar.

Multimedia filtrenin verimliğini etkileyen parametreler; filtre gövdesinin iyi yataklanması ve yüzey hızının doğru seçilmiş olmasıdır. İyi yataklanmış ve yüzey hızı kirlilik yüküne uygun seçilmiş bir multimedia filtrede filtrasyon hassasiyeti 15-20 mikronun altındadır. Filtrasyon hızı belirlenirken suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınmalıdır. Şehir şebeke sularının filtrasyonunda hız, max 40 m3/m2/h alınırken, kuyu sularının kirlilik yüklerine göre filtrasyon hızı 15 m3/m2/h ile 30 m3/m2/h arasında değişebilmektedir. Kuyu sularının filtrasyonu projelendirilirken, suyun fiziksel ve kimyasal karakterizasyonunun; mevsimsel özelllikler, kuyunun dinamik seviyesi, kuyunun en son inkişaf ettirildiği süre gibi bir çok parametreden etkilenerek değişkenlik göstereceği, sürekli göz önünde tutulmalıdır. Reverse osmosis üniteleri öncesinde konumlandırılacak olan multimedia filtrenin yüzey hızı ortalama olarak 10 m3/m2/h alınmalıdır.

Multimedia filtrenin, katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra konumlandırılacak olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma birimlerine gidecek olan yük minimize edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği arttırılmış olacaktır.

Multimedia Filtrenin Çalışma Şekli Multimedia filtreler, insan müdahelesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışabilirler. Tank tipi isteğe bağlı olarak composit gövdeli veya AISI 304-316 paslanmaz çelik olarak da uygulanabilirliği bulunmaktadır. En minimal su debilerinden, en maksimum debilere kadar mükemmeliyeti kanıtlanmış olan MULTI-MEDIA filtre grupları işletmeler ve evsel kullanımların su filtrasyonunda, su arıtma sistemlerin en başında gelmektedir. En büyük avantajlarından biri ise sarf malzeme giderinin yalnızca su olmasıdır. Çünkü bu filtre grubu ters yıkama işlemini yalnızca su ile yapıp başka bir malzemeye ihtiyaç duymamaktadır.